İÖTT Kronolojisi

 

İslam Öncesi Türk Tarih Kronolojisi

    MÖ 4500: Anav Kültürü

    MÖ 2500 -1700: Afenesyova Kültürü

    MÖ 1700 -1200: Andronava Kültürü

    MÖ 1200 – 700: Karasug Kültürü

    MÖ 700 -100: Tagar ve Taştık Kültürü

    MÖ 318: Hunlarla ilgili ilk yazılı belge (Çin kaynakları)

    MÖ 220: Büyük Hun Devleti'nin kuruluşu

    MÖ 214: Çin Şeddinin yapılması

    MÖ 209: Mete Han'ın tahta geçişi, Kara Kuvvetleri Ko­mutanlığının kuruluşu

    MÖ 58: Büyük Hun Devleti'nin parçalanması

    MS 216: Büyük Hun Devleti'nin yıkılması

    MS 375: Kavimler Göçü

    MS 378: Avrupa Hun Devleti'nin kurulması

    MS 395: Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması

    MS 453: Atilla'nın ölümü

    MS 476: Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışı

    MS 552: Göktürk Devleti'nin kuruluşu

    MS 630: Göktürk Devleti'nin yıkılışı

    MS 682: II. Göktürk (Kutluk) Devleti'nin kuruluşu

    MS 727 - 732 – 735: Orhun Yazıtları'nın dikilmesi

    MS 745: II. Göktürk Devleti'nin yıkılışı, Uygur Devleti'nin Kuruluşu

    MS 751: Talas Savaşı

    MS 840: Uygur Devleti'nin yıkılışı, Karahanlı Devleti'nin kuruluşu


Yorumlar - Yorum Yaz